Om mig

Jag är född och uppvuxen i Österrike. Musik blev en stor del av mitt liv redan under de första åren i grundskolan, då jag ägnade mig mest åt piano och körsång. Efter gymnasiet studerade jag  till lärare för musik, piano och sång, med ett fokus på kördirigering, på Universität Mozarteum i Salzburg. Jag är behörig till att undervisa både i skolor på gymnasienivå, samt speciella musikskolor på avancerad nivå (Musikschule i Österrike). 

Jag tog min masterexamen år 2006 och undervisade de följande åren huvud-sakligen på gymnasieskolor med musikaliskt fokus. På fritiden ägnade jag mig fortfarande mycket åt sång och kör, både som sångerska och dirigent. I slutet av året 2009 fick jag möjlighet att provsjunga för Danmarks Radios Konsertkör, vilket ledde till att jag flyttade till Malmö i 2010 och började jobba i Öresundsregionen som sångerska, körledare samt piano- och sånglärare. 

Livet i Öresundsregionen medförde också att jag fick möjlighet att lära mig flera språk. Idag talar jag, förutom tyska och engelska, även svenska och danska flytande. 

© Eva Wöllinger-Bengtson 2014